PINTO BARREIROS PROENÇA RUI DANIEL 的 详 情
姓 名 (英 文) PINTO BARREIROS PROENÇA RUI DANIEL
司 法 管 辖 区 中国-澳门特别行政区(中国)
电 邮 地 址 rui.proenca@mdme.com
律 师 行
职 衔 FOREIGN LAWYER
律 师 行 / 公 司 (英 文) MdME LAWYERS
地 址 (英 文) UNIT 2503B, GOLDEN CENTRE, NO. 188 DES VOEUX ROAD CENTRAL, HONG KONG
地 址 (中 文) 香港 德辅道中188号金龙中心2503B室
电 话 3619-1180
传 真 (853) 2833-3331
电 邮 地 址 hongkong@mdme.com