CHAUDHRY SOLICITORS 的 详 情
名 称 (英 文) CHAUDHRY SOLICITORS
地 址 (英 文) 15B, SURSON COMMERCIAL BUILDING, 140-142 AUSTIN ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON, HONG KONG
地 址 (中 文) 香港 九龙尖沙咀柯士甸道140-142号瑞信商业大厦15楼B室
电 话 2555-7676
传 真 2555-7638
电 邮 地 址 chaudhry@kamran.hk
职 员
独 营 执 业 者 CHAUDHRY MUHAMMAD KAMRAN